Lisens fra Malta Gaming Authority – hva betyr det?

For å kunne tilby gambling på nettet kreves det i mange land at man har en gyldig lisens fra en sentral spillmyndighet som kontrollerer at alt foregår i ordnede former.

Målet er å sikre at spillerne ikke blir svindlet av useriøse aktører, og slike lisensordninger er laget for å beskytte spillerne. Dersom et casino har en gyldig lisens fra spillmyndighetene i et land, kan man som regel stole på at alt vil foregå på en ryddig måte.

For norske spillere, og i Europa generelt, har de fleste seriøse aktørene på gamblingmarkedet lisens fra enten Storbritannia, Malta eller Curaçao. For å få en slik lisens er man nødt til å oppfylle en rekke krav, blant annet jevnlig kontroll av programvaren – for å sikre at det faktisk er helt tilfeldig hvem som vinner. Det finnes også andre krav, men hovedtrekket går ut på å beskytte spillernes midler og personlige informasjon på en best mulig måte. Man kan også si at det er enklere å få lisens fra myndighetene i Curaçao enn fra Storbritannia. Den maltesiske spillisensen deles ut av Malta Gaming Authority, og regnes som den vanskeligste lisensen å få.

For å lykkes med å få en MGA-lisens må man ha alt på plass, og en rekke protokoller og rutiner som sørger for at spillerne ikke kan bli skadelidende på noen måte.

Hvilken rolle spiller Malta Gaming Authority (MGA)?

MGA er vaktbikkja som sørger for at alle lisensinnehaverne faktisk følger regelverket. Det er ikke nok å bare innfri kravene når man søker om lisens – MGA utfører jevnlige kontroller for å sjekke at selskapene faktisk driver i henhold til regelverket. Dersom man blir tatt i å ikke følge sine egne interne rutiner – og regelverket – mister man lisensen.

Hva betyr en MGA-lisens for casinoer som Slothino?

Siden Malta er medlem av EU, gir en lisens fra MGA tillatelse til å tilby pengespill i hele EU-regionen (med noen unntak der lokale bestemmelser gjelder). Det er derfor ingen gamblingsider som tar sjansen på å miste lisensen sin. På denne måten sørger kontrollene fra MGA for at spillerne kan være trygge på at alle casinoer som har en lisens fra MGA faktisk følger reglene også om 1 måned og om 1 år.

For Slothino Casino betyr en MGA-lisens at alle spillerne som besøker Slothino kan spille vel vitende om at de er på en rettferdig, trygg og åpen spillplattform. Det kan regnes som et slags «godkjenningsstempel» fra kanskje den strengeste regulatoren i gamblingverdenen.

Hva kreves av Slothino for å få en MGA-lisens?

Lista for å få en lisens fra Malta Gaming Authority er ganske høy. Det stilles en rekke krav som Slothino Casino må oppfylle før en lisens vil bli utstedt til selskapet. Vi har oppsummert noen av disse under:

  • Beskytte mindreårige fra gambling
  • Fremme ansvarlig spill til enhver tid, og har verktøy på plass som støtter dette
  • Beskytte spillerne mot kriminell aktivitet på Slothino-plattformen
  • Sørge at alle spillene og utfallene er 100 % rettferdige og tilfeldige
  • Beskytte spillernes rettigheter og håndtere klager på en profesjonell måte

MGA-lisensen anses som pålitelig

Man kan si at det finnes to typer nettcasinoer i verden: de med lisens og de uten lisens. Samtidig er det en sannhet med modifikasjoner, for det er veldig stor forskjell på lisenser fra Malta og fra Curaçao. Sistnevnte er langt lettere å oppnå, og mange starter med å få en lisens fra denne øystaten. Det er nemlig kostbart og tidkrevende å etablere nok interne rutiner, prosesser og verktøy til å få innvilget den prestisjefulle MGA-lisensen.

Det innebærer at du som spiller kan stole enda mer på spillselskaper som har lyktes med sin lisenssøknad til Malta Gaming Authority. Premier Gaming LTD som eier Slothino Casino, har fått innvilget en slik lisens for sine andre casinoer: Premier Live Casino, Pronto Casino og Pronto Live.

Som i alle andre markeder i vekst finnes det også useriøse aktører i gamblingbransjen. Disse er ikke opptatt av å sikre seg lisenser, og opererer uten lisens – eller med en falsk lisens. Det gjør de ved å hevde at de har lisens fra for eksempel Malta Gaming Authority, uten at de faktisk har det. De er kun opptatt av å stjele pengene til spillerne som er så uheldige å sette inn penger uten å ta sine forhåndsregler.

Spørsmål og svar rundt Slothino og MGA-lisens

Hva er Malta Gaming Authority og hvorfor bør jeg bry meg?

Malta Gaming Authority (MGA) er basert i Malta og er en ledende gamblingregulator innen EU. MGA utsteder lisenser for pengespill på nettet og sikrer at operatører følger et sett med strenge regler.

Hvordan kan jeg vite om Slothino har fått en gyldig MGA-lisens?

Et av kravene for å få lisens er faktisk at informasjon om lisensen skal publiseres lett tilgjengelig på nettsiden. Du kan finne lisensnummeret og hvilket selskap lisensen er utstedt til nederst på siden. Dette kan du kontrollere opp mot gyldige lisensinnehavere hos Malta Gaming Authority ved å søke i registeret der. Enkelte useriøse casinoer har stjålet lisensnummer fra seriøse aktører og vist dem fram på sin nettside, så sørg for å sjekke at du finner lisensinnehaveren hos Malta Gaming Authority her.

Hva betyr det at Slothino er godkjent av Malta Gaming Authority?

Det bety at Slothino Casino følger alle kravene og reglene som kreves for å kunne få en gyldig lisens fra MGA. Kort oppsummert handler dette om regler og rutiner som sørger for at spillernes penger og personlig informasjon ikke kan bli stjålet, og at alle spillene som tilbys er rettferdige og helt tilfeldige. Dette sikres gjennom hyppige revisjoner og kontroller utført av Malta Gaming Authority.

Kan Slothino Casino miste MGA-lisensen sin?

Alle som har lisens fra MGA står kontinuerlig i fare for å miste lisensen dersom regler og rutiner ikke følges til punkt og prikke. Dette er faktisk hovedpoenget med en slik lisens: å sikre at spillsidene ikke tar snarveier som går på bekostning av spillerne sikkerhet. Slothino Casino kan få inndratt sin lisens dersom kravene for lisens ikke følges.

Er Premier Gaming LTD en pålitelig operatør?

Ja. Premier Gaming LTD driver både Slothino Casino og flere andre anerkjente og pålitelige gamblingsider på nett. Selskapet følger maltesisk lov og innehar en gyldig lisens fra Malta Gaming Authority. Dette innebærer at selskapet har tillatelse til å tilby pengespill på nett.